หน้าหลัก ราศี/ดูดวง เรื่องไหนที่คุณมีความมั่นใจมากที่สุด?

เรื่องไหนที่คุณมีความมั่นใจมากที่สุด?

คุณคิดว่าคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองไหม? ทุกคนมักจะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือความ
ศรัทธาในตัวเอง คุณคิดว่าเรื่องไหนที่คุณมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจที่สุด? มาทดสอบกันเลย
ว่าจะเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่า~

เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่