หน้าหลัก อื่นๆ แบบทดสอบระดับ EQ ของคุณจากคำศัพท์

แบบทดสอบระดับ EQ ของคุณจากคำศัพท์

แม่ไก่ ไก่ ปศุสัตว์ สัตว์คือสิ่งมีชีวิต กลุ่มคำเหล่านี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันและสอดคล้องกัน จากคำศัพท์ทั้ง 4 นี้ สามารถบ่งบอกระดับอีคิวของคุณได้ แล้วคุณกล้าที่จะทดสอบไหมล่ะ ถ้ากล้าต้องลองเลย

เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่