หน้าหลัก บุคลิก แม่นได้อีก!! ลักษณะเล็บบอกนิสัยความเป็นคุณ

แม่นได้อีก!! ลักษณะเล็บบอกนิสัยความเป็นคุณ

เล็บคนเรามีรูปทรงที่แตกต่างหลากหลายทั้งทรงยาว ทรงสั้น ปลายแหลม ปลายทู่ แล้วรู้มั้ยว่ารูปทรงของเล็บที่แตกต่างกันนั้น สามารถบ่งบอกบุคลิกที่แตกต่างกันของสาวๆ เจ้าของเล็บได้อีกด้วย

เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่