หน้าหลัก ราศี/ดูดวง ระดับการติดมือถือของทั้ง 12 ราศี

ระดับการติดมือถือของทั้ง 12 ราศี

ในปัจจุบันนี้มือถือเป็นเกือบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต แค่มือถือเครื่องเล็กๆกลับสามารถเป็นได้เหมือน
กับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะส่งเมล์, ฟังเพลง, ถ่ายรูป, ดูหนังหรือแม้แต่เล่นเกมก็ตาม
ดังนั้นเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ติดการเล่นมือถืออย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเวลาประชุมก็เล่นมือถือ, กิน
ข้าวก็เล่นมือถือ, เดินก็เล่นมือถือ, นั่งคุยกันก็เล่นมือถือ เป็นต้น แบบทดสอบนี้จะสามารถบ่งบอกว่า
ระดับการติดเล่นมือถือของแต่ละราศีอยู่ในระดับกันนะ

เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่